Aiki Peace Week Webinar

To listen to the 2015 webinar, click here.

Swedish

Letter Document:

INTERNATIONELL AIKI PEACE VECKA

15-21 September 2014

Kära Dojo-cho, Chefsinstruktör eller Sensei,

Som du kanske vet är 21’a september FN:s internationella fredsdag. Varje år, så hedrar hundratals organisationer och grupper över hela världen den dagen med tusentals evenemang. Från och med 2010 valde aikido utövare från hundratals dojos i mer än 40 länder runt om i världen att vara en del av denna årliga fest. Dessa aikido utövare är inspirerade av de unika fredsskapande ideer som O Sensei, Morihei Ueshiba, framförde. Vi inbjuder dig återigen att gå med oss i år när vi uppmuntrar fler och fler dojos att erbjuda särskilda händelser för att dela med sig av aikidons unika bidrag till fred.

Internationella Aiki Peace Week (IAPW) innebär en möjlighet att öka allmänhetens medvetenhet om aikido som en glad träning med försoning, medkänsla och ickevåld i fokus. Firandet av IAPW överskrider grupperingen i olika skolor, stilar och organisationer och våra kollektiva åtgärder ger våra ansträngningar mycket större effekt än de skulle ha i sig själva. Allt du behöver göra för att delta är att anmäla dig online på www.aikipeaceweek.org och lista de specifika händelser som du planerar för Aiki Peace Week i september. Det kan vara allt från att ge freds inspirerade Aikido klasser för dina elever i relation till händelser i eller utanför dojon. Ideen är att involvera allmänheten som visar värdet av Aiki principer som ett sätt att hantera konflikter och förhindra våld. I detta samarbetar vi igen med Peace One Day, som kan sees på www.peaceoneday.org, som arbetar för en dag av global vapenvila. Som IAPW vill vi visa värdet av Aiki principer som ett sätt att hantera konflikter och förhindra våld.

Din dojo kommer att visas med dina händelser på en världskarta för alla deltagande dojos på www.aikipeaceweek.org. Detta kommer att hjälpa allmänheten att hitta dojos att dela aikidons fredsskapande budskap och främja kontakter och samarbete mellan likasinnade dojos. På hemsidan finns också en nedladdningsbar press kit med idéer för att skapa täckning från lokal TV och tidningar samt en samling av idéer och videoklipp för Aiki-fredsskapande, som lektioner av Senseis engagerade i IAPW. Du är inbjuden att skicka ditt material för publicering.

Internationella Aiki Peace Week arrangeras av Aiki Extensions, en internationell ideell organisation med aikidokas från olika stilar och föreningar, som ägnar sig åt tillämpningen av Aiki principer i situationer utanför dojon. Om du vill veta mer om Aiki Extensions, se hemsidan http://www.aiki-extensions.org

Yours i Aiki och

Robert Kent, President, Aiki Extensions
Bertram Wohak, IAPW Committee, Germany
Quentin Cooke, IAPW Committee, Great Britain
Paul Linden, IAPW Committee, USA
Christian Vanhenten, IAPW Committee, Belgium

INVITATION LETTERS

See us on Facebook